Satanism ja seksuaalne vabadus

Kui tänapäeval rääkida vabadusest, siis tuleb kindlasti mingil hetkel kõne alla ka seksuaalne vabadus. Seksuaalne vabadus on satanismi lahutamatu osa, mida loomulikult tõlgendatakse satanismile kohaselt tihti valedes toonides. Laias laastus on üldpõhimõtte kirja pannud LaVey “Saatanlikus Piiblis”.

Huvitaval kombel kiputakse sataniste paljudel juhtudel pidama konservatiivseteks. Kas antud tõik tuleneb satanistide selgepiirilistest mõtetest ja maailmavaadetest eristudes paljude tuulelipuna lehvivate indiviidide mõttemaailmast või on asi milleski muus, ei oska öelda, aga antud hetkel ei vaja see pikemat tähelepanu. Kuivõrd isegi annab seksuaalset vabadust satanistlikus kontekstis pidada mõnevõrra konservatiivseks lähenemiseks seksile ja sellele seonduva, sõnade endi mitte ühiskonna moraali taustal, siis jääb satanistide konservatiivsus või liberaalsus tahaplaanile.

Satanist on nautleja, seks on köitev naudinguallikas. Oleks rumal oodata, et satanist seejuures laseks ennast kammitseda ümbritseva poolt seatud valehäbist ja võltsmoraalist. Seega käitub satanist ka seksuaalsusse ja seksi suhtudes isepäiselt ja talle endale igiomaselt.

Loomulikult peab satanist kinni teatud lihtsatest ja kogu satanistlikku filosoofiat läbivatest põhimõtetest. Satanist ei lasku seksuaalsuhtesse inimesega, kes seda ei soovi. Misiganes tegevustega üksteist ka ei seotaks, see peab toimuma mõlema poole vastastikusel kokkuleppel, üheseltmõistetaval ja ka teistele arusaadaval kokkuleppel. Samuti ei tohi kahjustada oma tegevusega kõrvalseisjaid.

Satanism tervitab igasuguste fetišite ja ka tavaliste ning ebatavaliste seksuaalpraktikate elluviimist kui see on inimeste soov ja unelm. Üksteise ja iseenese füüsilise nautlemise maailm on suur ja lai ning seal leidub palju uurimis- ja avastamisväärset. Kes uurib ja avastab, kes jääb vana hea juurde, maitse asi. Peetagu vaid kinni eelmises lõigus mainitust.

Satanist ei tohi lasta ennast kammitseda ühiskonna silmakirjateenritest ja meedia ebardlikust suhtumisest seksi ja seksuaalsusesse. Mõlemad viimatimainitud loovad võltskujundeid ja stereotüüpe. Seks ja seksuaalsus on nõiduslikud ja kaunid, kellelgi ei ole õigust neist kõverpeeglikujusid tekitada.

Taaskord, satanist ja mittesatanist, naudi mida sa õigeks pead kuid hoidu teiste kahjustamisest. Sa oled seeläbi märksa õnnelikum ja enesekindlam ning muudad ka oma lähedaste elu paremaks, igapäevaselt.

Comments are closed.