Satanism ja seksuaalne vabadus

July 10th, 2011 GraMortis

Kui tänapäeval rääkida vabadusest, siis tuleb kindlasti mingil hetkel kõne alla ka seksuaalne vabadus. Seksuaalne vabadus on satanismi lahutamatu osa, mida loomulikult tõlgendatakse satanismile kohaselt tihti valedes toonides. Laias laastus on üldpõhimõtte kirja pannud LaVey “Saatanlikus Piiblis”.

Huvitaval kombel kiputakse sataniste paljudel juhtudel pidama konservatiivseteks. Kas antud tõik tuleneb satanistide selgepiirilistest mõtetest ja maailmavaadetest eristudes paljude tuulelipuna lehvivate indiviidide mõttemaailmast või on asi milleski muus, ei oska öelda, aga antud hetkel ei vaja see pikemat tähelepanu. Kuivõrd isegi annab seksuaalset vabadust satanistlikus kontekstis pidada mõnevõrra konservatiivseks lähenemiseks seksile ja sellele seonduva, sõnade endi mitte ühiskonna moraali taustal, siis jääb satanistide konservatiivsus või liberaalsus tahaplaanile.

Satanist on nautleja, seks on köitev naudinguallikas. Oleks rumal oodata, et satanist seejuures laseks ennast kammitseda ümbritseva poolt seatud valehäbist ja võltsmoraalist. Seega käitub satanist ka seksuaalsusse ja seksi suhtudes isepäiselt ja talle endale igiomaselt.

Loomulikult peab satanist kinni teatud lihtsatest ja kogu satanistlikku filosoofiat läbivatest põhimõtetest. Satanist ei lasku seksuaalsuhtesse inimesega, kes seda ei soovi. Misiganes tegevustega üksteist ka ei seotaks, see peab toimuma mõlema poole vastastikusel kokkuleppel, üheseltmõistetaval ja ka teistele arusaadaval kokkuleppel. Samuti ei tohi kahjustada oma tegevusega kõrvalseisjaid.

Satanism tervitab igasuguste fetišite ja ka tavaliste ning ebatavaliste seksuaalpraktikate elluviimist kui see on inimeste soov ja unelm. Üksteise ja iseenese füüsilise nautlemise maailm on suur ja lai ning seal leidub palju uurimis- ja avastamisväärset. Kes uurib ja avastab, kes jääb vana hea juurde, maitse asi. Peetagu vaid kinni eelmises lõigus mainitust.

Satanist ei tohi lasta ennast kammitseda ühiskonna silmakirjateenritest ja meedia ebardlikust suhtumisest seksi ja seksuaalsusesse. Mõlemad viimatimainitud loovad võltskujundeid ja stereotüüpe. Seks ja seksuaalsus on nõiduslikud ja kaunid, kellelgi ei ole õigust neist kõverpeeglikujusid tekitada.

Taaskord, satanist ja mittesatanist, naudi mida sa õigeks pead kuid hoidu teiste kahjustamisest. Sa oled seeläbi märksa õnnelikum ja enesekindlam ning muudad ka oma lähedaste elu paremaks, igapäevaselt.

Vastutustundetus – suurem oht kui laiskus?

April 17th, 2011 GraMortis

Sõna väärtus ja jõud näib olevat viimaste aegade jooksul tohutult oma väärtust kaotanud. Tänapäeval ei tunnetata enam sõnade jõudu ning seeläbi ei vastutata oma sõnade eest, mis viib oma tegude eest mittevastutamiseni.

Probleem on ilmselt üldine ning on süvenenud õigusriikide ja demokraatiate ning heaoluühiskondade kasvuga. Pahatihti poetakse loosungite nagu sõnavabadus ja tolerantsus taha ning seeläbi alavääristatakse inimeste arvamuse jõudu. Sõnadest saab prügi, millel reeglina ei ole kaalu ning inimestel tekib vastumeelsus selle prügi seest pärle otsida ning pigem tarbitakse seda rokka, mida igapäevaselt neile ette söödetakse.

Ühiskondlikul tasemel kehtib ka õnneks Newtoni III seadus. Parafraseerides, igale ühiskondlikult laialdasele liikumisele on vastasliikumine, mis ei ole küll suuruselt (kvantiteedilt) sama suur kuid on suurem kvaliteedilt.

Multikultikultusele on tekkimas juba kõrgetel kohtadel oponente, kes häälekalt oma arvamust avaldavad. Näituseks kasvõi Briti peaminister David Cameron, kes on lõpuks ometi tajunud Lääne-Euroopa demokraatia roosapehme käitumise mõjumatust. Kui sul endal ei ole nägu, siis neelatakse sind alla.

Vastutustunne on siin võtmeküsimuseks ja vastutustundetus suurimaks piduriks. Vastutustunne iseenda, oma lähedaste, oma kogukonna, oma rahvuse ja oma riigi ees ja ka maailma ees. Ainult vastutustundlik inimene saab olla tänapäeva mitmepalgelise maailma kroon. Indiviid, kes teab ja tunneb oma väärtust, teab ja tunneb kuskohast ta on pärit, kuhu ta läheb. Vaid selline inimene suudab tõeliselt hinnata ja väärtustada oma teele sattuvaid teisi inimesi nendena, kes nood just nimelt on ja koheldes neid vastavalt sellele. Mitte iialgi pugedes suurte võltsdemokraatlike ja vastutusest vabastavate loosungite taha.

Arendage endas vastutustunnet. Karistage ennast kui te oma lubadusi ei täida. Järgmine kord kui te midagi ütlete, mõelge mida öeldu endaga kannab, milliseid kohustusi see kaasa toob. Arenege ja vastutage, maailm teie ümber muutub seeläbi paremaks kohaks teile, teie lähedastele, teie riigile ja maailmale.