Satanisti parim relv – mõtlemisvõime

February 20th, 2010 GraMortis

Homo Sapiens (või Homo Sapiens Sapiens) on oma arengu vältel teinud teadaolevalt suurima edasimineku, milleks on üks liik võimeline. Samas sõltumatult sellest progressist esineb tänapäeva inimühiskonnas niivõrd palju rumalust ja mõtlematust, et väide progressist näib kohati risti vastu tegelikkusele. Kuhu asetuvad selles aspektis aga satanistid?

Mistahes valimi puhul, nii ka juhul kui valimiks valida satanistid, on kindlasti erinevusi arengutasemes, kuid seda ilmselt märksa vähem kui statistiliselt suvalise valimi puhul. Millest see tuleneb? Satanistide jaoks on suurim patt (kui midagi üldse patuna käsitleda) rumalus ja rumaluse tolereerimine seeläbi on meile, satanistidele praktikas vastuvõetamatu. Jah, alati leidub ka häbiplekke, kuid seda eelkõige inimeste hulgas, kes ennast nimetavad satanistiks; inimeste puhul, kes on satanistid, peaks rumalust kohtama märksa vähem, ideaalis üldse mitte.

Põhjus, miks satanistid on vastandunud rumalusele ja panevad rõhku enese igakülgsele arendamisele, on ilmselge – rumalaid ja saamatuid on alati lihtne petta ja ära kasutada. Teatud mõttes satanistid vastanduvad igasugusele uskumisele (kuigi, kes on tuttav filosoofiliste koolkondadega, siis jääb alati mingi osake uskumist alles), selle asemel nad väärtustavad teadmisi, õigust asju kahtluse alla seada ning seeläbi ka arvamuste paljusust. Arvamuste paljusus on jätkusuutliku arengu alustugi, mis tagab, et ideid rakendatakse sest nood ideed on tõesti rakendamiskõlbulikud ja ideaalis parimad võimalikest.

Areng, jätkusuutlikkus on märksõnad, mida iga satanist peaks väärtustama, sest satanist kujundab endast oivalise mitmekülgse karakteri, kelle omadusi paljud hakkavad kadestamaa, arendab ennast oma võimete piirile. Saades ebajumalaks ja olles austatud kaaskondsete poolt – see ongi satanisti eesmärk vastandudes paljude pelgale olelemisele ja oma annete raiskamisele.

Mõtlemisvõimelt on satanistid tugevalt üle keskmise, juhul kui sa nimetad ennast satanistiks ja ometi tead, et sa oled igati keskpärane, siis tea, et miskit on selles loos mäda. Keskpärasus ei ole satanistile kohane. Mõtlemis- ja kriitikavõime on imetlusväärsed omaduses kõigile, arendagem neid endis ja lähikondsetes!