Satanistlik (maailma)revolutsioon on võimatu?

June 20th, 2013 GraMortis

Satanism on ääretult indiviidikeskne maailmanägemus. Kuid kas enese ja oma lähedaste heaolu eest seistes võib satanistide hulgast sirguda ka masse koondavaid revolutsionääre?

Revolutsioon, ladinakeelsest sõnast revolutio – “ümberpööre”, on kiire muutus ühiskondlikus elus. Revolutsiooni lahutamatu osa on kehtiva korra suhtes teisitimeelestatud kriitilise massi saavutamine. Reeglina on rõhutud selle juures hüvedele ja paremale elule, mis revolutsioon endaga kaasa toob. Valdav osa massist on madalamatest ühiskonnakihtidest (ehk kõige rõhutumad ja reeglina ka kõige vähem haritud), mis tähendab, et neid on lihtne kaasa tõmmata kuna madalamates ühiskonnakihtides on Maslow püramiidi madalamad astmed just täitmata. Revolutsiooni juhivad reeglina keskmisest haritumad, heade oraatorivõimete ja kõrgete aadetega (vähemalt esialgu) isikud. Võivad olla kehtiva ühiskonna poolt rõhutud, kuid tõenäoliselt mitte sel määral kui ülejäänud liikumisega liitujad.

Satanism on indiviidikeskne, eneseheaolu rõhutav ja isepäisust-iseseisvust kõrgelt hindav mõttevool ja religioon, mis ei ole kunagi saavutanud massilist järgimist. Satanism ei vastandu koostegutsemisele, aga vastandub otseselt karjaku-järel-jooksmisele. Satanist tegutseb koos kui see on talle kasulik. Väga suurtes gruppides osalemine seda ei pruugi teha, sest üksikisiku omakasu (eriti veel tavaliikmena) muutub anonüümseks ja kättesaamatuks, esile tõusevad üldised ideaalid või eesmärgid, mis ei pruugi kokkuvõttes olla korrelatsioonis indiviidi esialgsete soovidega. Kui satanist soovib olla osa mingist suurest organisatsioonist või liikumisest, siis peab ta endale teadvustama, et tuleb kriitiline ja tähelepanelik olla kas organisatsioon-liikumine täidab lubatud aja jooksul püstitatud eesmärgid või mitte. Kui eesmärke ei täideta, on ka toetamine sisutühi ja teenib vaid ladviku omakasu.

Revolutsiooniks on vaja märkimisväärse ühiskonnaosa toetust. Satanistlik revolutsioon tähendaks, et satanistide arv ühiskonnas oleks suur, veerand või kolmandik ning toetus antud mõttevoolule üleüldine. Juba see on utoopiline ning isegi kui see peaks paika siis kaoks revolutsiooni mõte. Kui iga neljas või kolmas on satanist, siis tõenäoliselt suudaks nad mistahes korda vajadusel muuta ka rahumeelselt ja veretult (revolutsioonid ei kipu veretult mööduma).

Teine võimalus on grupi karismaatiliste ja manipuleerivate satanistide olemasolu, kes suudavad populistlike ja võltslubaduste kaudu kaasa haarata massid. Kuid selliste satanistide olemasolu on vastuolu, sest käib satanistlike põhimõtete vastu  – ole ise ja lase teistel olla. Samavõrra võib kahtluse alla seada satanistliku revolutsiooni otstarbekuse mistahes olukorras, satanism on muutuv ja isepäine, evolutsiooniline nähe religioonivaldkonnas, satanism kohastub ja kohaneb ja muutub ajas. Samamoodi ka satanist ise, satanist kohaneb end ümbritseva keskkonnaga. Satanisti eesmärgiks ei saa olla olemasoleva kukutamine ja hävitamine.

Satanistlik maailmarevolutsioon on utoopiline idee (või düstoopiline, oleneb vaatlejast), mida ühel, teisel või kolmandal viisil maailm ilmselt ei näe. Satanist on pragmaatik, ta ei sea ennast ega end ümbritsevaid ohtu mingite (kohati) hoomamatute ideaalide pärast.

Saatan – satanistliku panteoni mitmenäoline esindaja

March 10th, 2012 GraMortis

Satanismi kui religiooni monoteistlikuks pidades tehakse suuremat sorti põhimõtteline viga. Too viga lähtub satanismi põhiteesidest ja väärtushinnangutest.

Satanismi soovitakse käsitleda läbi kristliku prisma monoteistlikuna (judaism, kristlus, islam on suurimad-tuntumad monoteistlikud religioonid), kuid sejuures unustatakse, et satanism on dogmavaba ja innustab iseseisvust, iseseisvat pragmaatilist lähenemist ja mõtlemisoskut, mille tulemusel iga satanist kujundab enda maailmavaate iseseisvalt ja ei allu kehtestatud reeglitele.

Polüteistlikes religioonides koosneb jumalate-jumaluste kogukond erinäolistest isenditest, kes on tavaliselt seotud – Vana-Kreeka panteon on selle elavaks näiteks. Usklikele annab polüteism seeläbi võimaluse kummardada-austada enim sümpaatset jumalat-jumalust. Kuid see vabadus on näiline, sest ideeliselt on kõik need jumalused siiski ühest “parteist”. Meenutab autoritaarsete-totalitaarsete kogukondade “demokraatlikke” valimisi.

Monoteistlikud religioonid on ideelt konkreetselt ja selles mõttes ausalt türanlikud, on vaid üks jumal ja tema kummardamine on kohustuslik. Paljuleierdatud kümnest käsust peaks see tõik kõigile selge olema. Teiste jumalate-jumaluste kummardamine on tembeldatud taunitavaks ja ka karistatavaks (inkvisitsioonid).

Satanism on religioonimaastiku puhtdemokraatlik esindaja. End satanistiks pidav indiviid saab vabalt otsustada kelle ta valib enda vaimusfääri esindama.  Samuti on tal õigus ümber vaadata mil soovib oma “valitu” omadusi muuta või teda välja vahetada. See tekitab tõiga, kus satanismi panteonis on täpselt nii palju jumalaid-jumalusi, kui on ennast satanistiks pidavaid inimesi. Taoline panteon on värvikirev ja mitmekesine, kuid kannab vaba, iseseisva, ennastkehtestava ja objektiivse inimolendi ideed ja väärtust.

Kuivõrd enese satanistiks pidamine on samavõrd vabatahtlik kui enda Saatana kuju kujundamine, ei peaks dogmaks pidama ka Saatana nime kasutamist, sest see tundub ainuke dogmaatiline nähe. Samavõrd võib valida mõne deemonliku nime või lähtuda puhtalt iseendast.

Satanistlik panteon on igavesti arenev ja uuenev, kuivõrd täienevad satanistide read ja lisandub satanistide õlgadele lisa-aastaid, saab väärikamaks ka satanistlik panteon, kes muutub üha võimekamaks ja tugevamaks relvastades ennast iga hetkega uuteks väljakutseteks.