Saatan – satanistliku panteoni mitmenäoline esindaja

Satanismi kui religiooni monoteistlikuks pidades tehakse suuremat sorti põhimõtteline viga. Too viga lähtub satanismi põhiteesidest ja väärtushinnangutest.

Satanismi soovitakse käsitleda läbi kristliku prisma monoteistlikuna (judaism, kristlus, islam on suurimad-tuntumad monoteistlikud religioonid), kuid sejuures unustatakse, et satanism on dogmavaba ja innustab iseseisvust, iseseisvat pragmaatilist lähenemist ja mõtlemisoskut, mille tulemusel iga satanist kujundab enda maailmavaate iseseisvalt ja ei allu kehtestatud reeglitele.

Polüteistlikes religioonides koosneb jumalate-jumaluste kogukond erinäolistest isenditest, kes on tavaliselt seotud – Vana-Kreeka panteon on selle elavaks näiteks. Usklikele annab polüteism seeläbi võimaluse kummardada-austada enim sümpaatset jumalat-jumalust. Kuid see vabadus on näiline, sest ideeliselt on kõik need jumalused siiski ühest “parteist”. Meenutab autoritaarsete-totalitaarsete kogukondade “demokraatlikke” valimisi.

Monoteistlikud religioonid on ideelt konkreetselt ja selles mõttes ausalt türanlikud, on vaid üks jumal ja tema kummardamine on kohustuslik. Paljuleierdatud kümnest käsust peaks see tõik kõigile selge olema. Teiste jumalate-jumaluste kummardamine on tembeldatud taunitavaks ja ka karistatavaks (inkvisitsioonid).

Satanism on religioonimaastiku puhtdemokraatlik esindaja. End satanistiks pidav indiviid saab vabalt otsustada kelle ta valib enda vaimusfääri esindama.  Samuti on tal õigus ümber vaadata mil soovib oma “valitu” omadusi muuta või teda välja vahetada. See tekitab tõiga, kus satanismi panteonis on täpselt nii palju jumalaid-jumalusi, kui on ennast satanistiks pidavaid inimesi. Taoline panteon on värvikirev ja mitmekesine, kuid kannab vaba, iseseisva, ennastkehtestava ja objektiivse inimolendi ideed ja väärtust.

Kuivõrd enese satanistiks pidamine on samavõrd vabatahtlik kui enda Saatana kuju kujundamine, ei peaks dogmaks pidama ka Saatana nime kasutamist, sest see tundub ainuke dogmaatiline nähe. Samavõrd võib valida mõne deemonliku nime või lähtuda puhtalt iseendast.

Satanistlik panteon on igavesti arenev ja uuenev, kuivõrd täienevad satanistide read ja lisandub satanistide õlgadele lisa-aastaid, saab väärikamaks ka satanistlik panteon, kes muutub üha võimekamaks ja tugevamaks relvastades ennast iga hetkega uuteks väljakutseteks.

Comments are closed.